Annette Links Illustraties
Maakt jouw artikel, website, blog of nieuwsbrief aantrekkelijk en wervend
 
 
 

illustrator

Wat levert het je op als
je een illustratie gebruikt?


Hoe verloopt een illustratie opdracht?

Wat is nou eigenlijk goed beeld?

Wil je meer lezers voor jouw artikel?

Leuk hoor zo'n illustratie, maar het kost wel geld!

De 6 voordelen van een illustratie

Een illustratie voor een flyer

De 4 stappen die de klant zet om klant van je te worden (via je website)

 

Wat levert het je op als je een illustratie gebruikt?

In gesprek met Rob Croes; voormalig chef beeldredactie bij het Utrechts Nieuwsblad en de GPD (Geassocieerde Pers Diensten)

Rob Croes; 'Als datgene wat je leest aantrekkelijk is,
wordt dat makkelijker gelezen'.


robcroes

Wat is de reden om voor beeld te kiezen bij een tekst?

Beeld is een toegevoegde waarde bij de tekst. Het wordt altijd gezien en het
is ook de eyecatcher voor het verhaal.
Er is veel onderzoek naar gedaan. Een verhaal met beeld wordt gemakkelijk gelezen, en valt op een pagina meer op, dan een verhaal zonder beeld.
Dus de reden om beeld te gebruiken is om extra aandacht te vestigen op het artikel, maar dan als toegevoegde waarde.

En daar is onderzoek naar gedaan?


Er is onderzoek gedaan naar wat de reactie is van het menselijk oog op een pagina met tekst. Als je daar beeld in zet, dan gebeurt er iets. Het oog wordt in eerste instantie naar dat beeld toegetrokken.
Mensen denken beeldend. En dat beeld moet ons interesseren. Het kan ook niet zomaar een los beeld zijn, want dat werkt niet. Het beeld moet wel wat zeggen over wat je gaat lezen. Het moet een associatie oproepen met datgene wat je gaat lezen.

Zorgt een illustratie ervoor dat een tekst beter leesbaar wordt? Of aantrekkelijker?

Ja aantrekkelijker! Maar als het een onverhaal is, dan blijft het lastig lezen. En heb je kans dat de lezer zich beperkt tot het kijken naar het beeld en het lezen van de koppen.
Als het verhaal navenant goed is, dan zal het artikel gemakkelijker gelezen worden met een tekening.

Wanneer kies je voor een illustratie en niet voor een foto?

Daar is veel over nagedacht. Niet alleen door mij, maar ook door anderen die bladen maken.
Een illustratie onderscheidt zich ten eerste van al die andere dingen die er in zo'n tijdschrift gebeuren.
Er wordt veel met foto's gewerkt. En bij een foto heb je altijd het idee dat wat je ziet ook wel waar geweest moet zijn, ook al is het een illustratieve foto en niet direct een nieuwsfoto.
Maar echt een illustratie valt al op omdat het een illustratie is.
Bij een illustratie weet je dat de verbeelding volledig aan de macht is. Dat is wat je wilt bereiken. Je wilt het denken, het concentreren, het kijken naar het verhaal in gang zetten. En die trein start je als het ware door met een illustratie te werken.

Waar moet een goede illustratie aan voldoen?

Een goede illustratie moet in de eerste plaats opvallen door vorm en kleur.
En verder moet het meteen vragen bij je oproepen. Het moet je nieuwsgierigheid prikkelen.
Het kan gebeuren dat je door zo'n illustratie een aanloopje neemt naar het verhaal. Dan werkt een illustratie helemaal goed. Maar ook dan is het weer, net als bij die foto, een toegevoegde waarde.

Als je in het verhaal leest '10 kabouters, die stonden op een rij', en jij tekent daar 10 kabouters op een rij bij. Dan is dat geen toegevoegde waarde. Dat is wat je al leest.
De toegevoegde waarde is misschien wel dat je een tekening van een bos ziet, met een paddenstoel. En om de een of andere reden moet ik dan, zeker als 'ie rood met witte stippen is, denken aan kabouters.
En wie schetst mijn verbazing? Ik ga het verhaal lezen en het gaat over kabouters. Dan heb je mij dus nieuwsgierig gemaakt met een associatief beeld dat me trekt in de richting van wat ik straks ga lezen.

Wordt een tekst begrijpelijker met een illustratie?

Nou ik denk niet dat je een onbegrijpelijke tekst begrijpelijk maakt met een goede illustratie. Maar ik denk wel dat een goede illustratie er toe leidt dat mensen zelfs bereid zijn een onbegrijpelijke tekst te lezen. Omdat ze geprikkeld zijn om te gaan lezen.
Als de boodschap goed is, dan weet ik zeker dat je met een illustratie veel meer macht hebt om die boodschap ook uitgedragen te krijgen.

Zorgt een illustratie ervoor dat een krant of tijdschrift meer lezers krijgt?

Als datgene wat je leest aantrekkelijk is, dan wordt dat meer gelezen. En zal dat een follow-up vinden in nieuwe lezers. Die aantrekkelijkheid heeft alles te maken met de beeldkeuze maar ook met opmaak. Het moet er inglijden als een toetje!

Je ziet het aan NRC Next. De manier hoe die is opgemaakt en gekozen is voor beeld, maakt dat deze krant het bij een jong publiek enorm goed doet. Dat jonge publiek voelt zich aangesproken door korte, overzichtelijke teksten. Gelardeerd met veel interessant beeld. Dat ze er toe aanzet om zelfs die korte teksten nog even te lezen. Dat is een succesformule gebleken!

Levert een illustratie meer geld op?

Natuurlijk, een illustratie zorgt er voor dat het meer gelezen wordt, en dat genereert meer geld.
Als je de aandacht trekt met je verhaal, en je doet dat op een goede manier, dan spreek je van een win-win situatie. Dan is het voor zowel de illustrator, de schrijver, als de uitgever een goed jaar!

 

Wil je ook een gratis
feestelijke tekening?

Schrijf je dan hier in
Je ontvangt dan
ook mijn e-zine
met idee├źn, tips
& aanbiedingen


nieuwsbrief

Annette Links Illustraties
Pauwenkamp 294
3607 GX Maarssen
T 0346 820982
M 06 13164037
www.annettelinks.nl
annettelinks@casema.nlVolg me op Twitter
of Linkedin